ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

פרמטרים רכים

שובל ניר

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: שרית יודלביץ׳

הפרויקט מציג גישה חדשה לעולם העיצוב התעשייתי ושיטות ייצור מסורתיות דרך התמקדות בפרמטרים שלרוב אינם מיוצגים בתהליכים אלו,  ״פרמטרים רכים״ אשר מביאים לידי ביטוי העדפות אישיות של המשתמש, ערכים ורגשות. בתערוכה מוצג מקרה בוחן של  צלחות אוכל לילדים שבתהליך עיצובן נכללו פרמטרים כדוגמת התנהגות הילדים, חוקי הבית והחלטות הוריות כחלק מתהליך עיצוב צלחות האוכל. התוצאה – סדרה של כלים היברידיים המשלבים "פלאגאינים" לצלחת האוכל בארוחה המשפחתית תוך הגדרה של פרמטרים פרטניים ואישיים בתהליך העיצוב.

צלם: דור קדמי


shoval.omer@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window