ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018
Know Me video: Photography: Itamar Doweck Video & app design: Mika Gdalevich Music:
Know Me video: Photography: Itamar Doweck Video & app design: Mika Gdalevich Music: "Cat & mouse" by Luke Moseley, Soundstripe.com

know me - עיצוב מערכתי בתעשיית יצור מסורתית. מקרה בוחן ענף הנעליים בישראל

נעמי הרץ

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: דר' מיכאל ססלר

כיצד הופכים הישרדות לצמיחה? Know Me היא מעטפת דיגיטלית טכנולוגית המאפשרת יצירת קשר ישיר בין יצרן ללקוח.
מפעלים עתירי עבודה ידנית בעולם המפותח, מתקשים להתחרות עם מוצרים המיוצרים במדינות שבהם עלות כוח העבודה נמוכה. מגמה זו מובילה לצמצום נפח הייצור המקומי, ולהעלמות מהירה של ידע ופרקטיקה של תהליכי ייצור ואומנויות נלוות. פרויקט זה מציע פתרון לשימור ופיתוח הידע הקיים בענף ייצור הנעליים המקומי ע"י הצעת מודל כלכלי תחרותי דרך חזרה וחיזוק הקשר בין היצרן.
הפרויקט התמקד בענף ייצור הנעליים בישראל כמקרה בוחן, והשתמש במתודולוגיות איכותניות, שכללו ראיונות עומק עם משתתפים מומחים המעורבים בענף ייצור הנעליים וכן תצפיות שדה ובחינת ממצאים אל מול השטח באמצעות פרוטוטייפינג. במהלך הראיונות ולאחריהם התבצע מחקר ספרותי וחקר מגמות גלובליות.
מהמחקר עלה כי טיוב הקשר בין הייצור והעיצוב וגיוונו עם ענפי תעשייה נוספים, יוכל לאפשר יצירת ידע חדש במוצר המקומי ולכן יוביל ליצירת יתרון תחרותי לענף. יתרון זה יכול לשמש כפוטנציאל וכמנוע צמיחה עבור הייצור המקומי.
במיפוי שרשרת הערך של המוצר במפעלים קטנים נמצא כי תהליך העבודה הקיים מאפשר למעצבים ישראלים ליזום מותגי אופנה וכך ליצור תהליך של צמיחה בענף. אולם, פרדיגמות העבודה של ייצור המוני כופה תהליך מבוזר בין המעצבים למפעלים ועל כן אינו ממנף את הפוטנציאל לכדי יתרון תחרותי בר קיימא בעבורם.
הפתרון המוצע הוא מעטפת דיגיטלית טכנולוגית שמתווכת בין ייצור, טכנולוגיות ועיצוב ומאפשרת פיתוח אסטרטגיות, שיטות ייצור ומוצרים חדשניים תוך התגברות על חסמי השוק הגלובאלי ומינוף היתרונות של קשר אישי עם הצרכן.


hertznaomi@gmail.com https://www.facebook.com/naomi.hertz.10
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window