ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

עושים מקום

מריאלה בן ש״ך

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מיכל איתן, שרה אוסלנדר

הפרויקט מתייחס לנקודות הממשק שבין הרשות העירונית לתושב ובוחן את הפער הקיים בין צורך התושבים ליזום לבין היזום בפועל, באמצעות מיפוי החסמים והאתגרים עימם הם מתמודדים. במחקר נבדק אילו מרכיבים יכולים לסייע בבניית תחושת מסוגלות ובאמצעות אילו אסטרטגיות מעולם העיצוב ניתן לייצר מוטיבציה ליוזמה? תהליך המחקר והפיתוח נוהל באמצעות כלי חשיבה עיצובית. בשלב פיתוח הפתרון נבדקה הצעת הערך החדשה לדמוקרטיזציה של שירותים עירוניים באמצעות כלי עיצוב, דרך מקרה מבחן המתמקד באתגר יזום וקיום אירועים חברתיים במרחב הציבורי ביוזמת תושבים בעיר רחובות. המענה שפותח ונבחן באמצעות אב טיפוס הנו: ״עושים מקום״ - שירות דיגיטלי ויזואלי עירוני חדש המעודד ומסייע לתושבים ליזום.


mariela@veodesign.co.il
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window