ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2019

WEAVING CULTURE

מאירה תדמור

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מורן זרחי

הפרוייקט מתמקד בעיצוב מודל ארגוני אלטרנטיבי על מנת לתווך בין התרבות הפורמלית והלא פורמלית בארגון ובכך לשים במרכזה את העובד. בדיון על אתגרים מרכזיים העומדים בפני ארגונים כיום, בעולם העבודה המשתנה, התייחסות לגורמים אשר משפיעים על מידת הצלחתם של הארגונים להתמודד עם אתגרים אלה הינה הכרחית. פרוייקט זה בוחן כיצד ארגונים מתמודדים עם האתגרים, בדגש על העמקה והתמקדות בגורם האנושי, עובדי הארגון אשר מתוארים כגורם מכריע במידת יכולתו של הארגון להתמודד עם אתגרים אלו.

הפרוייקט מתמקד בזיהוי של רובד לא פורמלי של קשרי עבודה מקצועיים בין עובדים, אלה מתקיימים במקביל למבנים הפורמליים. הקשרים מאופיינים לרוב בערכים גבוהים של אינטליגנציה רגשית. הם מהווים מעקף לשיטות העבודה הפורמליות, מה שמאפשר יעילות, זרימת מידע ותוצאות מהירות יותר עבור הארגון. קשרים אלה אינם רשמיים והם מסייעים לעובדים לחוש חוויות של שליטה ופרואקטיביות, שכל כך קריטיים במציאות של שינויים ארגונים תדירים. ממצאים אלה מלמדים אותנו על הפוטנציאל הטמון בקשרי עבודה מסוג זה כ"שיטת עבודה" או פתרון אפשרי עבור ארגונים שמחפשים דרכים ושיטות להתמודד עם תחושות וחוויות העובדים בשגרה של שינויים.

מול אלו, הפתרון המוצע הוא עיצוב מודל יישומי המנסח עקרונות מנחים, אסטרטגיות וכלים עבור מנהלי משאבי אנוש, פיתוח ארגוני, עובדים וכל מי שמעוניין להוביל ולהיות חלק מתרבות ארגונית דינמית וגמישה. המודל מסייע לעידוד והצמחת קשרי עבודה מקצועיים משמעותיים בין עובדים, באופן לא פורמלי, בהסתמך על ממצאי המחקר שהעלו קשר בין הימצאותם של קשרים אלה לבין יעילותם עבור העובד, כמי שנדרש להתמודד עם שגרה רוויות אתגרים, וכפועל יוצא מכך יעילות עבור הארגון שמרוויח עובדים פרואקטיביים, מעורבים, ואולי אף בהתנגדות פחותה לשינויים התכופים.

-

מאירה תדמור (נ. 1982) מעצבת פנים כ-11 שנים, (תואר ראשון בHIT) , דיזיין דירקטור בטולמנ'ס - צוות הקניינות, מנהלת את תצוגות הסניפים, עוסקת במחקר מגמות וצרכנים, בניית הקולקציה והניראות שלה.

 


meiratadmor@gmail.com https://www.instagram.com/meiratadmor/
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window