ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

זכרון בונה

יניב קנלר

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: אייל פריד
זיכרונות מעצבים את המציאות היום יומית שלנו. הפרויקט מבקש להציע שיטה נוספת להתמודדות ועיבוד של זיכרון. המחקר הסינדרום הפוסט-טראומטי, מחלת זיכרון שמעבירה אנשים באוושת טריגר לרגע - PTSD הראשוני התמקד בהלומי קרב וחולי נורא בעברם: לחוף ימה של לבנון, לסמטה אפלה, לכביש חשוך.
בגישות טיפוליות רבות משתמש במטופל בקולו על מנת לגעת בזיכרון. הפרויקט מציע שימוש נוסף בקולו של האדם הנושא את הזיכרון. האדם יפרוק את הזיכרון אל מערכת שתנתח את קולו, גלי הקול יצרו אובייקט בעולם הדיגיטלי שלאחר מכן יודפס בעולם הפיזי. שאלת המחקר בוחנת את מערכת היחסים של האדם עם האובייקט ואת ההקלה שהיא מציעה.

yanivkn@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window