ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

תפקיד מנהל עיצוב לקראת רכב אוטונומי

איתן מלמד

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: דן רם

המכונית היא מוצר צריכה מורכב, שמשרת את האדם כמאה שנה. הסיפור של המכונית הוא לא רק פתרון של צרכים ,אלא גם ערכים המקושרים לתשוקות, לפחדים ולחלומות של בני האדם.

בשנים הבאות, התפתחות אינטליגנציה מלאכותית ויישומה באופן מסחרי למוצר של נהיגה אוטונומית, ישנה באופן מהותי את התעשייה ואת האופן בו בני האדם משתמשים במכונית. במובנים רבים המכונית תהפוך להיות טריוויאלית יותר וחלק מהערכים שנקשרים אליה ייעלמו.

בתהליך המחקר והפיתוח של הפרוייקט, הובהרו הערכים אשר יעלמו ואלו אשר ישארו בעידן הרכב האוטונומי. דגש נרחב ניתן ל״ערכי המעבר״ אותם יהיה אפשר לשמר בתהליך זה.


eitanme@yahoo.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window