ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

Make Away

אורה פלד נקש

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: שרית יודלביץ׳

הפרויקט מציע מודל לפלטפורמה שיתופית למודעות, דיון ועיצוב פתרונות חדשים וברי קיימא, ולשינוי התפיסה המקובלת ביחס ל״חומרי פסולת״ והפיכתם ל״אבני בניין״ ליצירה. הפרויקט שואב השראה מתנועת הקוד הפתוח, המוכרת כיום בעיקר בעולם התוכנה, ופועל תחת עקרונות תנועת המייקינג ליצירת אריזות לאוכל מחומרי פסולת מזון. שאיפת הפלטפורמה השיתופית היא להתפתח ולהציע ״שיטה״ או טכנולוגיה אשר תאפשר טווח רחב של פתרונות אפשריים מעבר למוצר ספציפי.


ora.peled@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window