ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

-אנה אקסנוב- במעלה מדרגות ניהול עיצוב-ניהול

אנה קסנוב

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: דר' מיכאל ססלר

פרויקט במעלה מדרגות ניהול העיצוב בודק את יישומו של העיצוב ככלי אסטרטגי בחברות הזנק. הפרויקט מייצר סט כלים שיאפשר למעצבים למדוד מהו מקומו של העיצוב בחברה שבה הם עובדים ומציע להם מודל שיאפשר לקיים דיאלוג עיצובי בתהליכים ניהוליים ואסטרטגיים של החברה מתוך כוונה לשפר את ביצועיה.

Up the DM Staircase / Anna Axenov

׳Design Management׳ Program

Advisor: Dr. Michael Sesler

The project Up the DM Staircase examines the application of design as a strategic tool in startup companies. The project produces a set of tools that allows designers to evaluate the role of design in the company they work in and offers them a model that facilitates a design dialogue on management and strategic processes in the company in the aim of enhancing its performance.


עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window