ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

ביקור בית

דוד ססנובסקי

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ׳ עידו ברונו, הנחייה רעיונית: דר׳ טל פרנקל אלרואי

פרויקט ביקור בית מציג את ההתמודדות עם פוסט טראומה. הוא בוחן באמצעות כלי עיצוב את הקושי ואת הדילמות העולים מתוך המצב, אך אינו מתיימר להיות כלי טיפולי. הבחירה בעולם המשחקים, ספק לילדים ספק למבוגרים, המיישם עקרונות של חזרתיות, פירוק והרכבה יוצר מציאות סוריאליסטית בין הווה ועבר ובין סביבות חיים חופפות.

בזמן מבצע חומת מגן בשנת 2002, שירת דוד כתותחן טנק במילואים והשתתף בקרבות במחנה הפליטים ג'נין. החוויה הותירה בו משקעים פוסט טראומטיים שאתם הוא נאלץ להתמודד בחיי היום-יום גם בתקופה הנוכחית. הפן הפסיכולוגי ותופעות פוסט טראומטיות מתאחדים עם הדחף להנציח ולציין.

העקרונות המנחים בעבודה הם חזרתיות, פירוק והרכבה והנצחה, הבאים לידי ביטוי כמשחק הרכבה. בחוברת ההוראות נמצא הנחיות לבנייה של כל אחת משלוש סביבות מייצגות – סלון תל אביבי בשנת 2016, סלון של בית פלסטיני בג'נין, והסביבה המחברת ביניהם צריח הטנק. תהליך העבודה כלל בנייה מפורטת של כל אחת מהסביבות בתוכנת תלת-ממד על בסיס מדידה, זיכרון והערכת גדלים מתמונות, פירוק כל סביבה לאובייקטים בדידים, ערבוב וסידור האובייקטים במסגרות מכילות. מלאכת בניית החלקים יכולה להוביל לבניית שלושה מרחבים נפרדים או לאיחודם לסביבה אחת שהיא בלתי אפשרית מבחינה פיזית, אך כזו המתקיימת בראש. אותה סביבה בלתי אפשרית משמשת בסיום המלאכה אנדרטה אישית קטנה.

House Call / David Sonsnovsky

‘About Design’ Program

Advisors: Prof. Ido Bruno, Dr. Tal Frenkel Alroy

House Call presents a way of dealing with post trauma. The project uses design tools to examine the difficulties and dilemmas generated by the situation, yet does not presume to be a therapeutic tool. The product developed in the project is a construction game comprising pieces from three environments – a 2016 Tel Aviv living room, a tank gunner station, and a living room of a Palestinian home in Jenin. The set allows players to build each environment separately, or to combine the environments to create a surreal scene. The complex compositions serve as a mirror of the mental state during the construction process, after which they function as a memorial site.

Polymer | 3D printing

Brochure designer: Gitit Raphael


sosnodes@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window