ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

שפת הים

תמר ברניצקי

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ' חנן דה לנגה

העבודה מציעה התבוננות על היחסים בין טבעי למלאכותי, דרך תהליך היתבלות של חפצים וחומרים, המושלכים לים. אלה הופכים למקור השראה ולמרכיבים בתהליך הפיתוח המשותף של המעצבת וחוף הים. חוף הים מספק למעצבת חומרי גלם, שיטות עיבוד מקוריות ואסתטיקה אופיינית והייצור מתרחש כפעולה בו זמנית של בניה והתבלות, בתהליך מחזורי של דו שיח בין תמר והים


br_tamar@netvision.net.il
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window