ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

מחזיקים מים

תמרה בן ארצי

מסלול אודות עיצוב
מנחה: ליאורה רוזין

פרויקט מחזיקים מים עוסק בחקירה ובבחינת הסיבות המובילות חפץ לתפקד ולהיראות כמו שהוא עד שהוא מפסיק להתפתח.

כמעצבת קרמית נקודת ההתחלה של בן ארצי בפרויקט הייתה הקומקום הקרמי, ארכיטיפ תרבותי קדום אשר התבוננות על האבולוציה שלו משקפת את התפתחותה המקבילה של התרבות. לתפיסתה הקומקום הקרמי הגיע לשובע עיצובי מבחינה חברתית, פונקציונלית וצורנית. דרך ״משל הקומקום״ ביקשה בן ארצי לערוך בחינה מחדש לצורה ולחומר של חפצים מוכרים ומסורתיים לאור השינויים התרבותיים והטכנולוגיים שעוברת האנושות.

במהלך תהליך המחקר העיצובי ניסתה בן ארצי לענות על השאלות האלה: מה מגדיר את מכל הנוזלים? מה גרם להתפתחות הצורנית והחומרית של המכלים שאנו משתמשים בהם היום? האם חוסר ההתפתחות הצורנית והחומרית של מכלי המים נובע מהיעדר התייחסות ביקורתית חדשה או מכך שצורתם הנוכחית עונה על הצרכים באופן אופטימלי? והאם אפשר לפרק את מרכיבי ה- DNA של הכלי ולייצר מ״הגנים״ שלו מוצר חדש, מוטציה, שעונה על אותו צורך פונקציונלי?

לבסוף, יצרה בן ארצי אובייקטים ״חדשים״ כדי שישמשו תחליפים פונקציונליים לאיסוף מים, להכלה ולמזיגה.

Holding Water / Tamara Ben-Artzi

‘About Design’ Program

Advisor: Liora Rosin

Holding Water engages in a design research into what makes an object function and appear the way it does. Among others, the project explored the questions: “Why does a certain object cease to evolve? Does this mean that it exhausted itself? That there is no real need in it?

The series of containers presented here serves as a platform for an alternative examination of containing water. The series examines a different formal and material configuration to the familiar ones, which requires a new attention to a commonplace action and to how we think about holding water.

Sponge, latex, silicone | cutting, dipping, spreading


tamara_benartzi@yahoo.com

עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window