ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

טבע שני

תמיר ניב

מסלול אודות עיצוב
מנחה: ליאורה רוזין

לפי כללי התרבות המקובלים ביחס לבעלי החיים, מוגדרים זנים מסויימים כ"מזיקים". ביניהם, נהוג היום 'ללכוד' עכברים וחולדות ו'להרחיק' יונים, אך לעומתם, מקובל להרוג חרקים. בפרויקט עיצוב זה נבחנת האפשרות להחיל את היחס ההומני (יחסית) שאליו זוכים היונקים ובעלי הכנף, גם על חרקים. באמצעות חקר מלכודות ואמצעי הסוואה טבעיים, מציע לנו תמיר להתבונן באופן שונה על סביבת המחייה שלנו ועל זכותם של המינים, החולקים אותה איתנו, לשרוד ועל הדברה כאקט של לקיחת אחריות, לא רק כלפי האנושות, אלא גם כלפי החיה הנלכדת.


Tamirniv@yahoo.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window