ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

מקראפט לקראפטיביזם

שרון קוניאק

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: ד"ר יונה וייץ

'קראפטיביזם' היא פעולה אקטיבית בעלת פוטנציאל פוליטי-חברתי, שבאפשרותה לייצר טריטוריות קהילתיות, המחזיקות בערכים של סולידריות, אחריות, חזון משותף והגדרת זהות אישית וחברתית. המחקר ממפה את שדה הקראפט המקומי, את היחסים המתקיימים בתוכו ואת הקשרים בינו לבין אקטיביזם בזירות אחרות. הפרויקט מציע פלטפורמה להעצמה וניהול של תהליך קרפטיביזם מורחב, במטרה להעצים את נוכחותו ואת מעורבותו במרחב הציבורי בארץ ובעולם.


givonys@btinternet.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window