ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

פרדוקס הבחירה

שני לביא

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ' עזרי טרזי

מהי משמעותו של חופש בחירה בעולם עתיר אפשרויות? שני מצביעה על הפרדוקס, המתקיים בין חוסר האונים המתעורר אל מול ריבוי האפשרויות, לבין האושר המצופה מחופש הבחירה. אושר, אשר אינו תלוי כלל במספר האפשרויות העומדות לרשותנו, כך מסתבר. כביטוי לחוסר המשמעות של חופש הבחירה, או כאמצעי לשיחרור מכובד האחריות, הכרוכה בצורך בבחירה מתמדת, מציעה שני מספר אמצעים לבחירה אקראית, אשר יחליטו עבורנו באיזו דרך לצעוד היום ומהו הכיוון הנכון כרגע


shani_lavi@hotmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window