ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

לצאת מהקווים

שירה נהון

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: שרית יודלביץ'

אפליקציית ציור לילדים, המוצעת כאמצעי לחציית גבולות וקוים. הכלי שיצרה שירה מאפשר אינטראקציה בין קווי מתאר לבין פעולת הצביעה בתוכם, המאפשרת לילד לחוות את המתח בין קבוע למשתנה. באמצעות הצביעה האינטרקטיבית, מתנסה הילד בחוויה של גמישות בעת קבלת החלטות, ובחופש להחליט היכן הוא נענה לחוקי הטכנולוגיה והיכן הוא מעדיף את קולו האישי.


shira.nahon@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window