ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

על קצה הלשון

רם הדר

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: פרופ' עזרי טרזי

רם חוקר את מרחב הזיכרון הנעלם בסיטואצית השיום, המוכרת כ'מילה על קצה הלשון'. מטרת הפרויקט לאפשר התמצאות במרחב הזיכרון באופן נשלט באמצעות חיבורן של טכנולוגיות קיימות לאלגוריתם למידה. המחקר מתמודד עם שאלת הזיכרון הן כמרחב תנועה אופקי והן כמרחב אבולוציוני שניתן להשפיע עליו ולפתח אותו.


ram@acovado.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window