ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

ממשק ותיק

רועי שכנאי

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: פרופ' עידו ברונו

פרויקט ממשק ותיק עוסק בתחום של עיצוב ממשקים, הוראה ופתרונות לגיל השלישי בכל הקשור להתמודדות עם מחשב אישי.
שאלות המחקר התמקדו באמצעים היכולים לשפר אצל אנשים בגיל השלישי את חוויית השימוש במחשב תוך הפעלת תוכנת חלונות כמקרה מבחן. סביבת המחשב הביתי לאוכלוסיית הגיל השלישי, האתגרים העומדים מולה בשנים האחרונות והראייה קדימה של 3-2 שנים נחקרו ונלמדו. הנחת היסוד היא שישנם חסמים מהותיים וייחודיים לאוכלוסייה זו, המונעים ממנה שימוש יעיל ופרודוקטיבי במחשב הביתי. מטרת הפרויקט היא לנסח כלים דיגיטליים המבוססים על “user centered design״ כדי לשפר את הממשק על-ידי הוספת גורם מגשר ולא באמצעות מערכת הפעלה חלופית.

העיצוב בנוי בגישת עיצוב מכליל מתוך הבנה ואידאולוגיה המאמינה שפתרונות אלו עשויים להציע יתרונות ממשיים גם לכלל האוכלוסייה.

Ageware | An age friendly software / Roee Shachnai

Design and Technology Program

Advisor: Prof. Ido Bruno

The project Ageware tackles the area of interface design, teaching, and solutions for senior citizens’ interactions with personal computers.
The premise was that this population has significant and unique obstacles in the efficient and productive use of computers. The project aims to formulate digital tools based on user centered design to enhance the interface by adding a mediating factor rather than an alternative operating system.

The design is built in the approach of inclusive design, with the understanding and ideology that these solutions can also offer real advantages to the entire population


roee.shachnai@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window