ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

JusTask - הנגשת כלים למשימות ויצירת קשרי עמיתים בעולם עבודה משתנה - מקרה מבחן: מעצבים עצמאים

צאלה לוין פלד

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מיכל איתן

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת מעצבת מחדש את שדה התעסוקה ומגדירה מחדש משימות, דפוסי עבודה ומודלים כלכליים. השינוי המהיר מחייב לימוד מתמיד והטמעת כלים חדשים בתהליכי העבודה לשמירה על עמדה תחרותית איכותית וכלכלית. פרויקט זה מתמקד בשדה העיצוב, המדגים מקרה קיצון של צורך בהסתגלות מהירה ומתמשכת לשינויים טכנולוגיים, ובוחן באמצעות שדה זה דרכים לשיפור יכולתם של עובדים להתעדכן בכלים חדשים וללמוד מיומנויות חדשות.

הסקירה הספרותית בחנה את השינויים בשדה העבודה והתיאוריות המרכזיות העוסקות באימוץ טכנולוגיה, כגון 'דיפוזיית החידושים', 'מודל קבלת טכנולוגיה' ו'מבני יעילות עצמית'. בעקבות ממצאים שעלו במחקר שדה איכותני וכמותני שנערך בקרב עובדים ממקצועות שונים ועובדים ממקצועות העיצוב, אופיינו ארבעה קלסתרוני התנהגות, המציגים התנהלות אנושית מול טכנולוגיה חדשה בעבודה: הרומנטי, הסתגלן, המומחה והוירטואוז.

מהמחקר עולה כי בתקופה של שינויים מהירים, יכולת ההסתגלות עולה בחשיבותה על הניסיון המקצועי. בעולם העבודה החדש, בו מתמוססות היררכיות והגדרות תפקידים, קיים יתרון לאנשים מרובי מיומנויות, והאחריות להתעדכנות וללמידה מוטלת בעיקר על כתפיהם של היחידים. אך בשל ריבוי הכלים והשינויים התכופים, מעצבים רבים אינם מעוניינים לדעת לעומק תכנות נוספות, אלא מחפשים פתרונות מידיים למשימות עיצוב. באופן תיאורטי ניתן ללמודהכל לבד ברשת, אך למעשה חסרה לרבים מהם, ובמיוחד לעצמאים, מעטפת חברתית המסייעת בתהליך ההתעדכנות והאימוץ.

תובנות אלו הובילו לפיתוח אתר ' JusTask ', המקשר בין משימת עיצוב לכלי ייעודי. ' JusTask ' יעזור למעצבים עצמאים העובדים מהבית לאתֵר וללמוד כלים חדשים עבור משימות עיצוב, תוך הרחבת המעגל החברתי-מקצועי שלהם. כך ישמרו על רלוונטיות, יבנו קהילה, ויפתחו קשרים עם מעצבים אחרים. נוכח העלייה המתמדת בשיעור העצמאיים והצורך בלמידה מתמדת של מיומנויות, טמון פוטנציאל רב בהתאמת האתר לקבוצות נוספות של עובדים


tzeela.levin@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window