ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

Whonoz - פלטפורמה לשיתוף ידע סמוי בארגונים

ענת באוער

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מיכל איתן
ארגונים רבים משקיעים ממיטב משאביהם בפיתוח או רכישה של כלים לניהול ושיתוף ידע. אולם ישנו ידע סמוי, לא פורמלי, שנוטה לחמוק מאותם כלים ושיטות. הקושי שב״לכידת״ ידע מסוג זה נובע משני גורמים עיקריים: ראשית, ידע מבוסס ניסיון ואינטואיציה מתקיים בראשם של הפועלים בארגון - ולכן קשה לצרכני הידע לאתרו, ולבעלי הידע לנסחו. גורם נוסף הוא שכיום ותק ממוצע במקום העבודה עומד על כ- 3.5 שנים כאשר הממוצע בחברות היי-טק הוא כ- 2.6 שנים; לאחר מכן ממשיך העובד עם הידע אותו צבר הגורם. גורם שלישי הינו מחסור בסביבה אפקטיבית לשיתוף ידע אשר מצד אחד נותנת מענה מהיר לעובדים ומצד שני אינה גורעת מיעילותו של הארגון במונחים של זמן ומשאבים.
מחקר זה ביקש לבחון את נושא שיתוף הידע הלא פורמלי בארגונים על-ידי מחקר ספרותי וביצוע מקרה בוחן אשר נערך בסטרטאפ קטן-בינוני. מקרה הבוחן היווה כלי לבדיקת הנחות אשר עלו מן המחקר הספרותי ומשני מחקרים קודמים תחת הנושא שיתוף ידע (knowledge sharing), אשר נערכו אף הם במסגרת הלימודים לתואר שני במסלול ניהול עיצוב. ממצאי המחקר מופו תחת שבעה נושאים: אופיין של רשתות לא פורמליות לשיתוף ידע, שיטות עבודה המעודדות שיתוף ידע לא פורמלי, קשרים חברתיים במקום העבודה, קשיים בשיתוף הידע, מוטיבציית משתף הידע, הידע שארגונים היו רוצים לשמר, ואתיקה במקום העבודה.
Whonoz הוא כלי חיפוש חכם, המיועד לארגונים מקומיים או רב-לאומיים, המאפשר איתור מהיר של בעלי ידע ברחבי הארגון ויצירת קשר מיידי על-ידי התממשקות עם כלי התקשורת השונים הקיימים. הכלי פותח תוך מתן דגש על ששת הערכים הבאים, אשר נוסחו מתוך מסקנות המחקר: שימור של הידע הקיים בארגון, שימוש במארג הארגוני לשם הזרמת ידע חדש, גישה התנדבותית לשיתוף ידע, יצירת סביבה אינטימית הדנה בנושא מסוים, העצמת הפרטים הפועלים בארגון, ועידוד קשרים חברתיים בין עובדים.

natibaw@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window