ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

תקשורת זוגית חושית בעולם דיגיטלי

עדי ברדה

מסלול עיצוב וטכנולוגיה
מנחה: אדר׳ אריאל בלונדר

בתקשורת פנים-אל-פנים, נטולת אמצעים טכנולוגיים , מופעלים כל חמשת החושים, אך שימוש באמצעי תקשורת טכנולוגיים כמתווכים מוביל לעצמה מוגזמת  של חוש אחד (ראייה), עד כדי הטלת מום או אי-שימוש מוחלט בחושים האחרים.

מטרת המחקר הייתה לבחון את האופן שבו החושים משפיעים על מיומנות ההקשבה בזוגיות, וכיצד עמעום חושים מסוימים מעצים את חוש השמיעה, ובכך מעודד הקשבה. במהלך המחקר נערכו ניסיונות חווייתיים אשר מטרתם לעמעם את החושים, ובכך ליצור שיח חדש בין בני הזוג המתבסס בעיקר על חוש השמיעה.


adiberda@gmail.com

עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window