ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

הארון כמאגר מידע

סתיו מנדלבאום ויוליה סיוריבר

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ׳ עידו ברונו, אייל אליאב

במציאות האופנה המהירה והבזבזנית קיים צורך ממשי בכלים המעודדים צריכה מצומצמת ואפקטיבית של פריטי לבוש. תנועת ה-Quantified Closet היא תנועה מדומיינת המציעה שיטה לדיוק צריכת בגדים על ידי ניתוח המפרט הטכני של הבגדים הקיימים בארון, מעקב אחר דפוסי השימוש בהם, ותיעוד התחושות שהם מעוררים אצל הלובש.ת. שקלול נתונים אלה מוביל ליצירת פרופיל העדפות אישי, שבאמצעותו ניתן לחזות האם בגד חדש יהיה אהוב ונלבש. התנועה ממנפת את מאגר המידע שנוצר ממדידה עצמית של חבריה לפיתוח מערכת שירותים של החלפות בגדים על בסיס ״פרופיל מתלבש״, הצעות לתיקונים והתאמות, וארכיון בגדים אישי.

צילום סטילס: דור קדמי, גילי מרדינגר

אפטר אפקטס: אלי מגזינר


stavmandelbaum@gmail.com / julsiv@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window