ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

ללא כותרת

ניל ננר ואביחי מזרחי

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ׳ חנן דה לנגה, פרופ׳ עידו ברונו

האם אפשר להפריד בין הארכיטיפ של ספר והשימושיות שלו לבין החומרים שמהם הוא מורכב? האם אפשר לשלול מהספר תכונות מהותיות כמו התוכן שכתוב בו ועדיין לספר סיפור?
פרויקט ללא כותרת הוא מפגש בין שני מעצבים מרקע שונה אשר הוליד גוף יצירה חדש שאינו שייך יותר ליחידים אלא מייצג את השותפות.
הספר מופיע בסדרה כנקודת מוצא חומרית, פיזית ותרבותית. השימוש המופשט בערכיו השונים מייצר חפצים חדשים העומדים בפני עצמם, חפצים שלא ניתן לקרוא להם בשם ומכאן שמה של הסדרה. חפץ בעל מסה ומבנה מעביר לנו מידע רגשי, תחושתי ותרבותי המבוסס על החוויות השונות שצברנו בחיים. הציטוט וההתכתבות עם ארכיטיפים מוכרים בסדרה משמרים אותם במצב ביניים, ספק פונקציונליים, ומצב ביניים זה מאפשר לקרוא אותם באופן אישי.

בסדרה זו משטחי הקורטן מתפקדים ככריכה. הנייר והברזל מקיימים מערכות יחסים שבהן נבחנות סוגיות שונות: מי כולא את מי, נוקשות החומר מול רפיון החומר, מבניות מול התנהגות טבעית של החומר, קור וחום ועוד. במקרים מסוימים חל היפוך תפקידים: הברזל מקבל מופע רך ואף מוצג כחומר כתוב יותר מהנייר, ואילו ערימת הנייר הופכת לגוש מוצק ולא נגיש. היפוך זה בא גם לידי ביטוי בתהליכי העיבוד הטכנולוגיים שעברו החומרים. כך למשל גוש נייר נחתך במסור ומשטח המתכת מתקפל ומתעגל כמו דף נייר.

Untitled / Neil Nenner, Avihai Mizrahi

‘About Design’ Program

Advisors: Prof. Chanan de Lange,  Prof. Ido Bruno

Can we separate the archetype of the book and its functionality from the materials it is made of? Is it possible to strip the book off of essential qualities such as its content and still tell a story?
In the series Untitled the book serves as a material, physical, and cultural point of departure for the creation of new objects that stand on their own, and cannot be named – hence the series’ title.

Unlike a book, in which the content is not directly linked to the physicality of the object, the objects in the series demonstrate a direct link between the materiality and physicality and the content of the object and its story.

Paper, Corten | bending, rolling, cutting


avihaimizrahi@gmail.com , neilnenner@012.net.il
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window