ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

Parentshood

נדיה זינגר

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: אלעד פרסוב

Parentshood הוא מיזם קהילתי שנועד לקדם שיתוף פעולה בין הורים לילדים בגיל הרך החיים בשכנות בסביבה אורבנית. הפלטפורמה מעודדת תושבי שכונות ליזום ולהעביר בעצמם פעילויות להורים ולילדים על בסיס תחומי העניין שלהם ויכולותיהם האישיות. פעילויות אלו יוצרות הכרות בין תושבי השכונה, הופכות את השפע הקיים בשכונה לגלוי ומאפשרות לתושבים למצות ממנו את המיטב. בטווח הארוך שיתוף פעולה מתמשך מסוג זה עשוי להביא ליצירת אמון בין התושבים, לבניית "רשת בטחון" להורים ולעזרה הדדית בתחום הטיפול בילדים.

Parentshood / Nadia Zinger

׳Design Management׳ Program

Advisor: Elad Persov

Parentshood is a community project aimed at promoting collaboration between parents of young children who live near one another in an urban environment. The platform encourages neighbors to initiate and offer activities for children and parents, based on their interests and personal skills. These activities form interpersonal connections between the residents, uncover the abundance that exists in the neighborhood, and allow the residents to make the most of them. In the long run, this type of ongoing collaboration can generate trust between neighbors, form a “safety net” for parents, and mutual help in childcare.


zingernadia@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window