ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2017

המאגר

מעין לויצקי

מסלול אודות עיצוב
מנחה: הדס זמר בן ארי

׳המאגר׳ הוא כלי עבודה דיגיטלי שיתופי למורים, המנגיש ייצוגים מקוריים למושגים מופשטים מתחומי הוראה שונים הנלמדים בחטיבות-ביניים ותיכונים בישראל, שנוצרו על ידי מבחר מעצבים ואמנים חזותיים.

פיתוחו נשען על עקרונות האוריינות החזותית, הגורסת כי שילובם של ייצוגים חזותיים בלמידה מרחיב ומאתגר את השיח והחשיבה, מייצר הקשרים לידע קודם, מזמין לפרשנות אישית ומאפשר לדמיון ולבהייה להשתלב כחלק משלבי החשיבה והלמידה.

המאגר מעלה שאלות פילוסופיות-פוליטיות על כוחו של הדימוי בהרחבת השיח, בהעברת מסרים ובהבניית מציאות, והוא מצביע על דרך שאינה ממסדית לחדור אל סביבות הלימוד.

צלם: דור קדמי

יוצרים משתתפיםאבי איזנשטיין, גסטון צבי איצקוביץ, איתן אלוא, תרזה בן פורת, רונה זינגר, איל זקין, שרי טיטו, מעין לויצקי, רוני לוית, נועה לוצקי, אביחי מזרחי, רונית מירסקי, גיתית רפאל, מיכל סדובניק

פונטיםfonts.google.com

הדמיית אתר: חן ליטמן


MaayanLevitzky@post.bezalel.ac.il
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window