ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

מרחב למידה חדש - מודל הכוורת

מיכה יחיאלי

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: אלעד פרסוב, דר׳ יונה וייץ

פרויקט מרחב למידה חדש עסק בפיתוח מודל יישומי בשם ״מודל הכוורת״ המבקש לסייע למרצה לפענח את מרחב היצירה עבור סטודנט במחלקות העיצוב השונות ולהבין את מאפייני המרחב, לזהות ולמנף אותם. באמצעות המודל יוכל המרצה ליצור מרחב למידה נוח, מזמין ויעיל עבור הסטודנט במפגשו הראשוני עם עולם העיצוב ולהגיע להישגים גבוהים יותר, להגביר את ההנאה מהלימודים ולמזער את תחושת התסכול. המודל אינו מתערב בתכנים או בשיטת ההוראה של המרצה, אלא שומר על החופש האקדמי ועל עצמאות תכנית הלימודים.

A New Learning Space – The Beehive Model / Micha Yehieli

‘Design Management’ Program

Advisor: Elad Persov, Dr. Yona Weitz

The project A New Learning Space developed a practical model – the Beehive Model – that wishes to help the professor to decipher the creative space for a student in the various design departments and understand, identify, and leverage the characteristics of the space. With the help of this model, the professor will be able to create a comfortable, inviting, and productive learning space for the student in his initial encounter with the world of design and improve achievements, increase enjoyment in learning, and minimize frustration. The model does not interfere in the content or the professor’s teaching method, but rather maintains academic freedom and independence of the curriculum


michaelyehieli@gmail.com http://www.michayehieli.com/
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window