ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

יש מקום לגדול – עיצוב עבור חינוך

נעם טבנקין ארבל

מסלול אודות עיצוב
מנחה: שרה אוסלנדר והדס זבא

הפרויקט עוסק בקשר שבין עיצוב וחינוך ובוחן כיצד עיצוב מרחבי הלמידה בבתי הספר יכול לשרת את הפדגוגיה, את הצוות החינוכי ואת התלמידים. עיצוב מרחבי למידה הוא תחום שמתפתח במהירות אדירה בארץ, ומפגיש שתי שפות שונות מאוד - שפת העיצוב ושפת החינוך.

הפרויקט בוחן את תהליך עיצוב המרחבים-את התקשורת בין המחנכים והמעצבים, את הצורך "ללמוד תוך כדי תנועה" ואת ההתמודדות עם האילוצים הרבים - תקציב, מבנים קיימים, לוחות זמנים, עבודה מול המערכות.


Noamika@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window