ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

פלטפורמה דיגיטאלית לעיצוב תרבות של יזמות ומעורבות בקרב תלמידים, בית הספר והמשפחה

יעל יצחקי גולן

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מורן זרחי

כיצד נוכל לאפשר התאמה אישית של סוג ומידת המעורבות בהתאם לגישה, ליכולת ולרצון של התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית? מערכת היחסים בין התלמידים, בית הספר והמערכת המשפחתית היא מערכת מורכבת ומשתנה תדיר. הפרויקט בחן, באמצעות מחקר עיצוב ממוקד אנוש, את המשתנים המשפיעים על מערכת היחסים תוך התמקדות בבתי הספר היסודיים, בחינוך הממלכתי בישראל.
לפרויקט זה מספר תוצרים: ייצוגים חזותיים, מודל מעגלי מעורבות ו׳גחליליות׳ - פלטפורמה דיגיטלית שיתופית המשלבת ערכה פיזית, לעיצוב תרבות של יזמות ומעורבות בקרב התלמידים, המחנכת והמשפחה שמבוססות על התאמה בין תחומי העניין, הגישות והצרכים לסוג ומידת המעורבות.


להורדת קובץ pdf yaelitg@gmail.com https://www.linkedin.com/in/yael-jicchaki-golan/
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window