ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

טיוטת בטון

טלי זרחיה פרומוביץ

מסלול אודות עיצוב
מנחה: ד"ר טל פרנקל אלרואי

טיוטת בטון מציע חשיבה מחודשת על עולם האסוציאציות שלנו, בנוגע לחומר בניה שהפך, אולי, למזוהה ביותר עם אדריכלות מודרניסטית. מוצעות בו דרכים לשבש את החומר ואת האופן בו אנו רגילים לחשוב עליו: האם אפשר לראות אותו כחומר רך, עדין, או כחומר לא יציב? טלי מתבוננת מתוך פרספקטיבה מגדרית נשית ופרספקטיבה מעמדית של פועל הבטון ותוהה אם אפשר להתייחס אליו בצורה הפוכה לעוצמה המיוחסת לו על פי רוב בתרבות המערבית.


tali.space.time@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window