ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

חולצה לבנה

דניאל אוחנה

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ' עידו ברונו

פרויקט חולצה לבנה בוחן את המושג ״רעד ראשוני״, תופעה מוכרת ונפוצה של ידיים רועדות התוקפת אנשים מבוגרים כשמבצעים פעולה נגד כוח הכבידה כמו הושטה או פשיטה של היד או של הזרוע.

במהלך ההיסטוריה, לדימוי הידיים יוחסה חשיבות רבה, סמלית ואף מעשית, כמוציאות לפועל של כוחות פיזיים ונפשיים. מנהיגים רבים ברחבי העולם במאות ה-17 וה-18 תועדו כאשר יד ימינם תחובה בדש מעילם במחווה המתארת מנהיגות רגועה ובטוחה; שמם של אקדוחנים במערב יצא בזכות זריזות ידיהם. ידיים מיומנות ויציבות היו תנאי לקיום ולהישרדות.

כיום, אחד מתוך עשרים מבוגרים מעל גיל 40, ואחד מתוך חמישה מבוגרים מעל גיל 65 עלולים לסבול מידיים רועדות. תופעת זו נקראת רעד ראשוני. מאפייניו הם רעד קצבי המתרחש תוך כדי תנועה רצונית כגון הרמת כוס אל הפה או ביצוע פעולה נגד כוח הכבידה כמו הושטה או פשיטה של היד או של הזרוע.

הפרויקט מתמקד בהשפעה של הרעד על התנהגות האדם בסביבתו, על שפת הגוף ועל המתח הנוצר במפגש שבין הגוף לחפצים ולפרטי לבוש ומנסה להאיר תופעה זו דרך מניפולציות על חולצת כפתורים לבנה ואיקונית.

White Shirt / Daniel Ohana

‘About Design’ Program

Advisor:  Prof. Ido Bruno

The project White Shirt examines the term “initial tremor,” a common phenomenon among older people, in which a person’s hands shake while performing an action against gravity, like reaching or extending a hand or an arm. The project focuses on the effect of tremors on the individual’s behavior in his surroundings, his body language, and the tension that emerges in the encounter between the body and objects and articles of clothing. By deconstructing and assembling the attributes of a generic white dress shirt, the project examined notions like embarrassment, concealment, externalization, excess, folding and asymmetry, and generated new modified usage scenarios.

Cotton, magnet | cutting, sewing


עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window