ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

כלי הערכה באמצעות עיצוב משותף

דנה פריבס

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: שרה אוסלנדר

פרוייקט כלי הערכה באמצעות עיצוב משותף מיישם מתודולוגיות ״עיצוב מבוסס אנוש״ כאמצעי אסטרטגי ליצירת חדשנות בחינוך ומתמקד בהערכת מיומנויות רכות (עבודת צוות, התמדה, יצירתיות וכד׳) במסגרת למידה קבוצתית. לצורך המחקר נבחנה פעולת התערבות מבוססת עיצוב בתהליך הערכה חינוכית, על סמך מיפוי מנגנוני ההערכה הקיימים ועמדותיהם של בעלי העניין כלפיהם. פעולת ההתערבות נעשתה על ידי כלי הערכה משחקי שנוצר בתהליך פיתוח משתף (Co-Design) שהוטמע ונבחן בסדרת מפגשי פרוטוטייפ בארבעה בתי ספר שונים.

CoDesigning Education / Dana Prives

‘Design Management’ Program

Advisor: Sarah Auslander

The project CoDesigning Education employs “human centered design” as a strategic tool for creating innovation in education and focuses on the evaluation of soft skills (teamwork, dedication, creativity etc.) as part of group learning. For the research, we created a design-based intervention in pedagogic evaluation processes, based on mapping existing evaluation mechanisms and the attitudes of the different parties towards them. The intervention was conducted using a play-based evaluation tool created in a co-design process embedded and examined in a series of prototype sessions at four different schools


Danaprives@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window