ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

מתחביב לעסק

דבורה ליבובסקי

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: רן רבן

מרחב הפנאי שלנו מוצע ע"י דבי כפוטנציאל להתפתחות, להעצמה ולעיצוב מקום פרנסה. הפרויקט מבקש למפות ולמדל את תהליכי התנועה מתחביב לעסק מקצועי, ולהציע כלים מתקדמים להתמקמות במרחב אישי-מקצועי חדש.

 


debushlivovsky@hotmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window