ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016
מתוך התהליך
מתוך התהליך

Nature Ready

גל אזרזר

מסלול אודות עיצוב
מנחה: נטי שמיע עופר

nature ready  הוא "מצב ביניים" במנעד החזותי שבין "אבני הגוויל” (אבנים במצבן הטבעי כפי שמצויות בשטחים פתוחים) ו"אבני הגזית" (אבנים מנוסרות ומסותתות) לתרבות התיעוש. "מצב ביניים" זה הוא כלי ליצירת דיאלוג בין תאוריה לפרקטיקה, בין תרבויות קדם לתרבות גלובלית, בין רצונו הבלתי נשלט של האדם המודרני להתחקות ולהתעלות על כוחו ויופיו של הטבע לבין תובנות אסתטיות ועיצוביות גרידא.

"אבנים" הם צבירי אבק דחוסים וטעונים במידע, הם מערכת שלמה של רעיונות פילוסופיים ומשנה אמנותית סדורה. משחר ההיסטוריה האנושית מצא עצמו האדם מבקע, מסתת ובונה באבן חומות ובתים שבהם שגשגו תרבויות שלמות, ומנגד נופצו והוחרבו בידי אותן אבנים. "מקום שנהגו לבנות גויל, גזית, כפיסין, לבינין - בונין, הכל כמנהג המדינה".
(תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ב) ברוח המחשבות שנוצקו באבן נוצר ארכיון צורני המתעד תנועה בלתי פוסקת בין המרחב האורבני והסימטרי לבין מרחבי הטבע האמורפיים בשאיפות חוזרות ונשנות לאחד ביניהם ולהדגיש את הייחודיות של השניים לכדי אובייקט ואולי אף מוצר לתעשיית הבנייה.

אזרזר יוצר מתוך דחפים וערכים טהורים במטרה להעצים ולכבד את אשר נותר מהטבע במצבו הגולמי.

Nature Ready / Gal Yossi Azarzar

‘About Design’ Program

Advisor: Nati Shamia Opher

Nature Ready is an “intermediate state” in the visual range between “fieldstones” (stones in their natural state) and “ashlar stones” (hewn stones) and the culture of industrialization. This “intermediate state” is a tool for creating a dialogue between theory and practice, between ancient cultures and a global culture, between modern man’s uncontrollable desire to mimic and surpass the power and beauty of nature and purely aesthetic and design-based insights.

A formal archive was created in the spirit of the thoughts that were cast into the stone, documenting the ceaseless movement between urban and symmetrical space and the amorphous expanses of nature, with recurrent aspirations to unify the two and underscore their singularity.

Natural stone, iron, felt, concrete, plaster | knapping, casting, welding, 3D printing


gala1977@walla.co.il
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window