ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2019

קידום אורח חיים בריא ופעיל על ידי עיצוב מתחמי פעילות משפחתית בסביבת חוף הים

גלעד פלדמן

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: שרה אוסלנדר

חוף הים מהווה את הממשק הגדול ביותר של ערי החוף עם מרחבי הטבע הפתוחים וככאלו מגלם בחובו פונטציאל רב לטובת בריאות ורווחת הציבור. עיצוב מרחב הממשק בין העיר לים משפיע על אופני השימוש בו ויכולים לתרום הן לסביבה והן לתושבים. אורח החיים המודרני ולחצי היומיום גורמים ללחץ נפשי המשפיע לרעה על בריאות האדם. עבודה זה עוסקת בממשק שבין הציבור המתגורר בסביבה אורבנית לסביבה הימית הסמוכה לו והשפעתו של קשר זה על רווחת הציבור. הפרוייקט מבקש לבחון כיצד ניתן למשוך משפחות לסביבת הים לפעילות משמעותית על ידי עיצובו של המרחב, ובכך, לתרום לרווחה נפשית ופיזית עבור ההורים וילדיהם בטווח הארוך.

כחלק מכך, הפרוייקט בחן פתרונות קיימים כיום לקהל יעד זה הן במרחב הים והן במקומות אחרים ובהתבסס על המידע שנאסף אופיין מתחם המתבסס על משפחות של מתקנים המייצרים מגוון פעילויות אקטיביות, פיזיות ומלמדות הקשורות, מתאימות ומותאמות לסביבה הימית.

הפתרון המוצע נשען על תובנות המחקר ופועל לקידום אורח חיים בריא ופעיל של משפחות עם ילדים צעירים על ידי מיקום המתחם, עיצובו, המתקנים והפעילויות המוצעות בו מדברים את ערכי הים ומבוססים על משאבי הטבע הקיימים בו, בשונה מגני השעשועים הגנריים הקיימים כיום. כך, על ידי קידום והנגשת פעילויות אקטיביות אלו תוך כדי מינוף אפקט חדר הכושר הכחול נוצרת תשתית לשינוי התנהגות בקרב משפחות - משיכתן לשהייה ופעילות משמעותית במרחב חוף הים כאשר שינוי זה תורם בטווח הארוך לרווחה ובריאות של ההורים וילדיהם.

הסביבה הימית הינה משאב מרכזי וחשוב לערי החוף אשר מחפשים לחדש ולהנגיש תשתיות, פעילויות וחוויות שונות לקהלי יעד רבים במרחב. הפתרון המוצע משתלב עם אג'נדות חברתיות, כלכליות ושל בריאות הציבור המתקיימות במרחב וככזה הוא מחובר למציאות ובר מימוש כבר היום.

-

גלעד פלדמן פועל ומחובר לסביבה הימית הן בפן המקצועי של עולמות השייט והימאות והן כתחביב.


gilad.feldman@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window