ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

טוב ויפה - בית מדרש לאמנות ועיצוב

נחמיה בועז

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: רן רבן

פרויקט טוב ויפה פעל ליצירת בית מדרש לאמנות ועיצוב לגברים שומרי מצוות ובו ישולבו מחקר ויצירה. הפרויקט עסק באפיון תכנית לימודים המותאמת לקהילת יוצרים ייחודית ומשלבת בין לימודי יסודות המקצוע של אמן ומעצב לבין סוגיות תורניות הנוגעות לעולם האמנות והעיצוב: החל בהלכה היהודית, דרך עבודת המוסר הייחודית לאמן החזותי וכלה  בבירור תפקיד היצירה בתהליכים הכלל-עולמיים על פי השקפת היהדות.

הפרויקט יצר פלטפורמה ייחודית עבור קהילת יוצרים שומרי מצוות המאפשרת להם להשמיע קול משמעותי ולתרום לשיח התרבותי בישראל ובעולם.

Tov VeYaffe Beit Midrash for Art and Design / Nechemia Boaz

‘Design Management’ Program

Advisor: Ran Raban

The project Tov Veyaffe wishes to create an art and design Beit Midrash for observant men that will incorporate research and creation. The project characterized a curriculum adapted to a unique community of makers, integrating the fundamentals of art and design with religious issues that touch on the world of art and design: from Jewish religious law, to the unique moral world of the visual artist, up to an exploration of the role of creation in global process from a Jewish perspective.

.The project offers a unique platform for a community of observant makers, allowing them to express their voice and to contribute to cultural discourse in Israel and around the world


nechemia07@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window