ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

חושבים אחרת על עוני

אפרת יגור

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: רן רבן

הפרויקט חושבים ‘אחר’ת על עוני עוסק בדימויים הוויזואליים של עוני בישראל ובעיצובם מחדש כחלק משינוי השיח והמדיניות בנוגע לעוני. במחקר שנערך נמצא שדימויי העוני מציגים את האנשים כ׳אחרים׳. הדימויים מנוכרים, מתכתיים ומרחיקים, והאנשים המוצגים בהם פסיביים, חסרי פרצוף, בסיטואציות זרות ומנכרות וללא יכולת הזדהות. מתוך ההנחה שהדימוי הוויזואלי משפיע על התודעה הציבורית, נעשה ניסיון לתת פתרון יצירתי וחדשני למצב דרך ספר ילדים העוסק בעוני ובדימוייו.

Thinking ׳Differently on Poverty / Efrat Yagur

׳Design Management׳ Program

Advisor: Ran Raban

The project Thinking ‘Differently on Poverty explores the imagery of poverty in Israel and redesigns them as part of a change in the discourse and policy concerning poverty. A study discovered that images of poverty portray poor people as “others.” The images are alienating, cold, and distancing, and the people presented in them are passive, faceless, in strange and alienating situations that the viewers cannot identify with. In the assumption that visual images influence public awareness, the project wishes to offer a creative innovative solution through a children’s book about poverty and its images


lifshitz_e@hotmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window