ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2016

מידות טובות

אירית גילן

מסלול אודות עיצוב
מנחה: פרופ' עזרי טרזי

פרויקט מידות טובות עוסק בייצוג ויזואלי ומוחשי למידות הגוף הפרטי המתבטא לעתים בתקשורת ובהגדרות פעולה יום-יומיות, ויוצר סט של מידות אישיות המבוססות על פיזיות, מחוות ותנועה. ההתמקדות בממד הסובייקטיבי חותרת תחת מושגים כמו דיוק ואחידות שעליהם מתבססות שיטות המדידה המקובלות.  הפרויקט בחן את סביבת המטבח והציב במרכזה את האדם ואת הפרשנות האישית שהוא נותן להנחיות כמותיות מקובלות כמו: חופן, הרבה, טיפונת. כמו כן יש אזכור למהירות, לעוצמה ולזמן הנובעים מהוראות פעולה כמו ״לערבב היטב״, ״עד לקבלת תוצאה רצויה״ וכדומה.

בצד ההתבוננות וההתנסות בחומר של המשתתפים בפרויקט נערכו גם ראיונות שדרכם לוקטו סיפורים אישיים המתמקדים בזיכרונות מהמטבח הביתי בילדות, בחוויות בישול משותפות לצד אימא (או סבתא) ובמערכות יחסים עכשוויות סביב הכנת האוכל. סדרת המשקולות והקערות מייצגת את המידות האישיות ומבוססת על תיעוד והקפאה של מחוות הגוף ולאחר מכן תרגומן לייצוגים ויזואליים מפליז ומעץ מלא. משקולות הפליז מייצגות מושגים כמו חופן, שתי ידיים מלאות, קצת, הרבה וטיפונת (קורט). הקערות נבנו על בסיס פירוק תנועת הערבוב האופיינית לתתי-תנועות מרכזיות ועל מתן ביטוי גם ליחסיות ולעומק התנועה בתכנון הכלייותר משהכלים שנוצרו יכולים לייצג משקל ונפח, הם כולאים בתוכם זיכרון וסיפור אישי ובזאת מייצגים את המידה האישית, ״היד הייחודית״ של האדם הכוללת את מכלול הווייתו.

For Good Measure | Irit Gilan

‘About Design’ Program

Advisor: Prof. Ezri Tarazi

The project For Good Measure explores the visual and tangible representation of the individual’s body measurements, as they are manifested in day to day communication, in the aim of creating a set of personal measurements based on physicality, gestures, and movements. The focus on the subjective dimension undermines concepts that lie at the basis of conventional measuring methods, like precision and uniformity.

The project examined the environment of the domestic kitchen, placing the individual and his personal interpretation to conventional quantitative instructions at its center. The accumulation of the participants’ personal stories and memories added a subjective tier, which along with body gestures and documentation of movements, served as the basis for visual representations that trace the individual’s measurements and capture man’s entire experience.

Brass, wood | casting, CNC milling


gilanhi@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window