ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

University of Life Skills

אינה שלייפר

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מיכל איתן

המחקר בודק מה ניתן לעשות כדי להכשיר צעירים לשוק עבודה דינמי, תזזיתי וחסר קביעות, לאורך זמן. המחקר שואל על מידת הרלוונטיות של המוסד האקדמי לשוק התעסוקה היום, על הפערים בין רכישת השכלה למציאת מקום עבודה. הפרויקט מציע פלטפורמה לבניית מסלול התפתחות המבוסס על הגדרת יעד ועל בניית מודל שמאפשר יצירת תוכניות לימודים אישיות.


inna.shleifer@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window