ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

מעסק קטן לחברה גדולה

אילן פרמיסלב

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: מיכל איתן

כיצד ניתן לשמר את הערכים של עסק זעיר, המושתת על מקומיות, חלוציות, לאומיות וישראליות, בשוק תעשייתי קטן? נקודת המוצא של הפרויקט היא זהותו המשולשת של החוקר כרוכב אופניים, מעצב תעשייתי ומנהל עיצוב, המבקש לשמר את הקיים, למנף ולהעצים אותו.


premislav@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window