ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2015

מכרות העתיד

אילן ורדי

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: אלעד פרסוב

פסולת פלסטיק היא בעלת פוטנציאל, כחומר גלם להזרקת מוצרי צריכה חדשים, אלא שרובה נותרת לא ממוינת, ובכך אינה מאפשרת עיבוד מחדש לחומר גלם איכותי מספיק לרוב המוצרים. העבודה מציעה פתרונות טכנולוגיים טובים וישימים לעיבוד החומר הממוחזר הלא ממוין לכדי מוצר, ולהפיכת הרי האשפה למכרות העתיד.


ilanvardi@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window