ההרשמה לתכנית נפתחה
בוגרים 2018

קליק לינק: פיתוח כלים בתהליך הוראת העיצוב בקרב נוער בסיכון

אורטל שטרית

מסלול ניהול עיצוב
מנחה: אלעד פרסוב

קליק לינק' עוסק בפיתוח כלים מעודדים יצירתיות בתהליך הוראת העיצוב בקרב נוער בסיכון.

במסגרת הפרויקט נבחנו בבתי ספר שונים את תהליך ואופן הלימוד של מקצוע העיצוב תוך התמקדות באוכלוסיות המוגדרת במערכת החינוך כ'נוער בסיכון'. הבחירה נושא הפרויקט נשענת בין היתר על ניסיוני המקצועי כמקימה ורכזת מגמה לתקשורת חזותית בתיכון לנוער בסיכון, מורה ומנחת סטודנטים להוראת העיצוב בבצלאל.

ועדת שמיד 2008 הגדירה ילדים ונוער בסיכון כמי שחיים במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם, וכתוצאה ממצבים אלו נפגעת יכולתם לממש את זכויותיהם ללמידה ורכישת מיומנויות; רווחה ובריאות רגשית, השתייכות והשתלבות חברתית ועוד תחומים נוספים. לרוב נערים ונערת אלו מגיעים למערכת החינוך עם פערים לימודיים משמעותיים, בעיות בהשתלבות חברתית, לקויות למידה ודמוי עצמי נמוך.

אחד מההיסקים שעלו מהמחקר הוא שתהליך הוראת העיצוב דומה בקרב רוב המורים לעיצוב. כמו כן, עלה כי השלב הקשה ביותר עבור התלמידים הוא שלב הרעיונאיות ) Ideations (, בו התלמיד נדרש להעלות לנושא הפרויקט בעיצוב מספר רב של רעיונות ללא הגבלה ומהם ליצור חיבורים חדשים. עיקר הקושי בשלב זה נעוץ בצורך בהסרת חסמים רגשיים כגון: לא לפחד לטעות, לחשוב מחוץ לקופסא, להסתכל על אובייקט מכמה היבטים שונים וליצור הקשרים בין
דיספלינות שונות. כאשר מדובר בנוער בסיכון קושי זה מתעצם בגלל מאפייניהם הייחודיים.
כמענה להיסקי המחקר, פותח 'קליק לינק', סדרת משחקים המיועדים לסייע בשלב הרעיונאות בהוראת העיצוב בבתי ספר תיכוניים. המשחקים מבוסים על חשיבה אסוציאטיבית, פועלים לאימון 'שריר היצירתיות' ותורמים לבניית כלים להתגברות על מכשולים בתהליך העיצוב, תוך העצמת קו החשיבה המופשטת בקרב נערים ונערות בסיכון:
• 'קליק לינק איים' מעודד את התלמיד לחשוב על מילה בהקשרים חדש ובמקביל לנסות להתאים את עצמו לסובבים אותו, להסתכל על מילים בהיבט של הקשרים וחיבורים רבים.
• 'קליק לינק בניינים', מגדיל את מאגר האסוציאציות הלשוניות למילה מסוימת בזמן קצר ע"י שיתוף פעולה מלא של כל אחד מהשחקנים. במקביל התלמיד מפתח את קו המחשבה הצורני והתפיסה הלוגית.
במסגרת הפעלות ניסיוניות של המשחקים בכיתה עלה כי הפעלתם מסייעת לתלמידים - להפוך את תהליך הרעיונאות לתהליך לימוד סוחף ומהנה ומאתגר; ליצור שיתוף פעולה יצירתי עם עמיתיהם; ליצור אזור נוחות המאפשר הבעת מספר רב של רעיונות בחופשיות וללא חשש מביקורת שלילית.


ortalart123@gmail.com
עיצוב: רננה עירשי
פיתוח: פאטליידי
Close Window
Close Window